Valletta

Hits: 2108 /
0 Reviews / Write review
Product code: IT0702
Availabe: Availabe

Short description

100% Babera tạo ta màu đỏ dữ dội cùng mùi hương phức hợp của blackberry, mận và mứt blackberry. Hương vị tròn trịa với hậu vị đầu và kéo dài. Loại vang này kết hợp hoàn hảo với các món thịt nướng.
100% Babera tạo ta màu đỏ dữ dội cùng mùi hương phức hợp của blackberry, mận và mứt blackberry. Hương vị tròn trịa với hậu vị đầu và kéo dài. Loại vang này kết hợp hoàn hảo với các món thịt nướng.
Comments
Write a comment for this product!
Name
E-mail
Please write comment
Rating for product

SOUTH AFRICA (Nam Phi)

Danh mục