Montepulciano D'Abruzzo

Hits: 2061 /
1 Reviews / Write review
Product code: IT0302
Availabe: Availabe

Short description

100% Montepulciano với màu đỏ ruby. Khiến vị giác dai dẳng khô, có hương vị và đầy nhiệt. Phù hớp với pho mát, đặc sản, thịt đỏ.
100% Montepulciano với màu đỏ ruby. Khiến vị giác dai dẳng khô, có hương vị và đầy nhiệt. Phù hớp với pho mát, đặc sản, thịt đỏ.
Comments
babsabtabkapwgs, 25.01.2016
4YVBfR http://brothosonkonlonwon.ru
Write a comment for this product!
Name
E-mail
Please write comment
Rating for product

SOUTH AFRICA (Nam Phi)

Danh mục